Kennisoverdracht

Als informatie eenvoudig is, dan is de kans groot dat meer mensen het zullen begrijpen. Met het begrip van veel mensen verlaag je risico’s en daarmee de noodzaak van veel verschillende expertises, heel veel afstemming onderling en besluitvorming over veel verschillende onderwerpen. Klinkt goed?

Om begrip te krijgen wordt er binnen organisaties veel aandacht besteed aan informatie overdragen en kennisdelen.

Aandachtpunt daarbij is dat je informatie kan overdragen áls die aansluit bij iemands persoonlijke achtergrond. Hoe meer je van een onderwerp weet, hoe groter de kans is dat je er iets van opsteekt. Alleen dan kan díe persoon de informatie transformeren tot kennis.

Sluit de informatie niet aan, dan kan er geen kennisdeling plaatsvinden. Dat risico is nog groter bij de steeds kortere dienstverbanden en de groei van flexwerkers.

Bij kennisintegratie wordt de kennis gecombineerd. De nadruk komt hierbij te liggen om elkaar te begrijpen, in plaats van kennisoverdracht. Daarbij is het van belang om vanuit verschillende perspectieven kennis te integreren en expertises te combineren.

Door samenhang met kennisintegratie op een toegankelijke manier inzichtelijk te maken, wordt het voor iedereen duidelijk wat er nodig is voor de organisatie.

Hoe vaak krijg jij kennis overgedragen?

Savita Srivastava