Slagvaardige organisatie

Vele organisaties kampen met een gebrek aan samenhang.

Uit onderzoek van Protime blijkt dat bijna 30% van de medewerkers geen idee heeft wat de bedrijfsdoelstellingen van hun organisatie zijn.

Elk team en elke persoon heeft een of meerdere specialisaties. Als specialisaties niet optimaal met elkaar verbonden zijn, krijg je losse eilandjes en gaat het ten koste van de prestaties van de organisatie.

En voor iedere organisatie is er één zekerheid. Veranderingen zullen komen in de vorm van kansen, bedreigingen of door wet en regelgeving. Veranderingen kunnen als ongeleide projectielen door de organisatie gaan en verlammend werken.

Consequenties van een gebrek aan samenhang zijn onder andere ontbrekende stuurinformatie, lange time-to-market en oplossingen die niet bijdragen aan organisatiedoelen.

Met de juiste informatievoorziening, kan je direct zien op welke onderdelen een wijziging ingrijpt, wat de afhankelijkheden zijn en hoe de benodigde inrichting er uit ziet. Zo kan de organisatie flexibel omgaan met invloeden van buitenaf.

Met deze informatie kan de businessinrichting, als productenportfolio, bedrijfsprocessen en organisatiestructuur geëvalueerd worden op optimale uitvoering.

De informatievoorziening en businessinrichting geven de benodigde invulling aan voor de functionele en technische vormgeving.

De producten van Context Verbindt maken de samenhang op organisatieniveau inzichtelijk. Het toegenomen inzicht helpt organisaties flexibel om te gaan met invloeden van buitenaf, en het maximale uit nieuwe ontwikkelingen te halen.

Hoeveel medewerkers kunnen de bedrijfsdoelstellingen dromen?

Savita Srivastava