Van compromis naar win win situatie

Vaak zie ik nog dat verschillen worden gezien als tegenstellingen. En tegenstellingen worden vaak beslecht met compromissen om te overbruggen. Met het overbruggen van tegenstellingen lijkt de afstand kleiner en daarmee wordt de afstand in stand gehouden.

Zelf bekijk ik zaken breed en over grenzen heen om zo de hogere systematiek te doorgronden. Het inzicht wat ik daarmee verkrijg biedt ruimte voor echt werkende oplossingen voor de lange termijn. Daardoor kan ik met creatieve oplossingen schijnbare tegenstellingen verenigen in eenvoudige en heldere win win oplossingen.

Zo komen talenten, disciplines of expertises tot hun recht. Door het systeem te beschouwen en de resources daarin optimaal in te zetten, kan een stap gezet worden naar volwassenheid en de focus gebracht worden naar het algemeen belang.

Zijn er in jouw organisatie tegengestelde belangen, kijk eens naar de hogere systematiek.

Savita Srivastava