Hoe

Waar in het verleden jaarlijks de strategie werd bepaald, wordt deze nu dynamisch bepaald, waarbij de rol van IT strategisch is geworden door de snelheid van ontwikkelingen van IT. Waarbij medewerkers worden ingezet in zelforganiserende teams met de inzet van vaste en flexibele resources met hun eigen dynamiek.

Iedere afdeling, elk team en persoon heeft een of meerdere specialisaties. Als deze niet optimaal met elkaar verbonden zijn, gaat het ten koste van de prestaties van de organisatie als geheel.

Door op een begrijpelijke manier de verbinding te leggen van visie en strategie naar logische modellen, bedrijfsprocessen en IT wordt het voor individuen en teams inzichtelijk wat er nodig is voor de organisatie als geheel.

De afgelopen jaren is de IT ondersteuning steeds groter geworden met toenemende complexiteit en specialisaties. Je kunt complexiteit uit de weg gaan of je kunt complexiteit inzichtelijk maken, zodat deze goed ingezet en benut kan worden. Architectuur is nodig om complexiteit te overzien, maar architectuurproducten spreken niet bij iedereen tot de verbeelding.

Om de samenhang op een toegankelijke manier inzichtelijk te maken werkt Context Verbindt met verschillende producten en diensten om inzicht te geven in de organisatie driehoek van visie/strategie, business en IT. Verbonden van logisch, functioneel en technisch. Zodat deze strategisch, tactisch en operationeel optimaal ingericht kan worden. Zo kunnen experts zich volledig richten op het realiseren van de strategie en zo kan er een slagvaardige en wendbare organisatie ontstaan.

Mijn uitdaging is om te helpen de verbinding te leggen naar gemeenschappelijk doelen en zo voor iedereen de weg naar de sterren zichtbaar te maken (Zoals Theodore Roosevelt zei: “keep your eyes on the stars and your feet on the ground.”).

Producten

 Diensten