Hoe

Waar in het verleden jaarlijks de strategie werd bepaald, wordt deze nu dynamisch bepaald, waarbij de rol van IT strategisch is geworden door de snelheid van ontwikkelingen van IT. Waarbij medewerkers worden ingezet in zelforganiserende teams met de inzet van vaste en flexibele resources met hun eigen dynamiek.

Iedere afdeling, elk team en persoon heeft een of meerdere specialisaties. Als deze niet optimaal met elkaar verbonden zijn, gaat het ten koste van de prestaties van de organisatie als geheel.

Door op een begrijpelijke manier de verbinding te leggen van visie en strategie naar logische modellen, bedrijfsprocessen en IT wordt het voor individuen en teams inzichtelijk wat er nodig is voor de organisatie als geheel.

De afgelopen jaren is de IT ondersteuning steeds groter geworden met toenemende complexiteit en specialisaties. Je kunt complexiteit uit de weg gaan of je kunt complexiteit inzichtelijk maken, zodat deze goed ingezet en benut kan worden. Architectuur is nodig om complexiteit te overzien, maar architectuurproducten spreken niet bij iedereen tot de verbeelding. Context Verbindt hanteert daarom een eigen best practice methode.

Om de samenhang op een toegankelijke manier inzichtelijk te maken werkt Context Verbindt met drie producten:

  1. Assessment organisatieketen: laat de inrichting zien van de organisatie en adresseert ontwikkelpunten voor het kiezen van een veranderstrategie.
  2. Onderzoek alignment: laat samenhang en afhankelijkheden zien door het verbinden van organisatiedoelen, business units en IT voor prioriteitstelling.
  3. Benodigde inrichting: laat de benodigde inrichting zien op logisch niveau voor de optimale ondersteuning van interne en externe partijen.

Mijn uitdaging is om te helpen de verbinding te leggen naar gemeenschappelijk doelen en zo voor iedereen de weg naar de sterren zichtbaar te maken (Zoals Theodore Roosevelt zei: “keep your eyes on the stars and your feet on the ground.”).

Producten

 Diensten