Wat

Mijn uitdaging is om organisaties te helpen hun slagvaardigheid te behouden en te vergroten.

Vaak willen organisaties IT inzetten als middel om het algemeen belang van de keten te ondersteunen. De trend van de laatste jaren is dat ontwikkelingen meer in kleine stukjes worden gehakt. Maar als de verbindingen tussen de kleine stukjes niet optimaal zijn, zal sommige functionaliteit niet werken of alleen op zichzelf staan. Wat ten koste gaat van de prestaties van de organisatie als geheel.

Als organisatiedoelen, business doelen en IT innovaties verbonden worden, kan een multidisciplinair overzicht gemaakt worden, zodat de benodigde inrichting voor iedere discipline inzichtelijk wordt en details in context kunnen worden geplaatst.

Bijvoorbeeld om inzicht te creëren in complexiteit, transformatie of verbanden. Of een structuur voor consistent management en besluitvorming. Of om de communicatie te vervorderen van conceptueel naar lineair.

Ik vind het bijzonder om bedrijven te mogen helpen bij het verbinden van componenten, zodat er synergie kan ontstaan en een slagvaardige organisatie.

Waarom

In 1991 was mijn eerste werkervaring in een kleine organisatie waar de administratie nog met de hand werd gedaan. Toen ik de directeur vroeg of ik de administratieve processen mocht automatiseren, konden daarna twee dames parttime werken en de operations managers hoefden bij calamiteiten niet meer naar kantoor te komen. Sindsdien heb ik organisaties geholpen de efficiëntie te verbeteren en de wendbaarheid te vergroten.

Zelf ben ik gewend om discipline overstijgend te kijken, maar leerde dat niet iedereen daar affiniteit mee heeft. Ik raakte gefascineerd door kansen en problemen die afdelingen overstijgen. Hoe kan je zorgen voor samenhang, zodat ontwikkelingen niet alleen een afdeling, maar de hele organisatie ten goede komen.

In mijn zoektocht heb ik opleidingen gevolgd als Informatiemanagement en Enterprise architectuur. Maar vond dat er een sterke focus was per onderdeel en merkte weinig affiniteit bij gebruikers. Hoe kon ik samenhang laten zien, die toegankelijker is voor belanghebbenden vanuit verschillende disciplines. Context Verbindt hanteert daarom een eigen best practice methode.

Resultaat

De producten van Context Verbindt maken de samenhang inzichtelijk om:

Koers te houden

Als basis voor transformatie
Als basis voor strategische besluitvorming
Als stuurmechanisme voor zelforganiserende teams
Als leidraad voor interne en externe medewerkers

Om te gaan met complexiteit

Van onbegrepen complexiteit naar inzicht
Van oplossingsgericht naar doelgericht
Van teamdoelen naar organisatiedoelen

Problemen oplossen, zoals

Meerdere klantbeelden
Jungle rapportages
Lange time-to-market
Onbeheersbare risico’s
Falende projecten

Hoe

Bibliotheek
Voor

Door