Context Verbindt oud

Context Verbindt helpt organisaties grip te krijgen op de bewaking en de voortgang van de gekozen koers. Met het creëren van inzicht kan iedere discipline zien wat er nodig is voor de organisatie als geheel en kan er synergie ontstaan.

Visie Door details in context te plaatsen en in samenhang te brengen, krijgen details meer betekenis en nut. Wat stimulerend werkt qua betrokkenheid en motivatie van betrokkenen en een positieve energie geeft.
Missie Voor organisaties expliciet maken hoe de gewenste inrichting eruit ziet, zodat maximaal waarde gecreëerd kan worden.
Ambities Organisaties, teams en individuen helpen inzicht te krijgen in verbanden en samenhang om verspillen te voorkomen.
Doel Inzicht creëren in ketenorganisatie, alignment en benodigde inrichting om zo voor iedereen duidelijk te maken wat er nodig is voor de organisatie als geheel. Ongeacht of medewerkers in hiërarchische organisatiestructuren of multidisciplinaire samenwerkingsverbanden werken.
Urgentie Waar in het verleden jaarlijks de strategie werd bepaald, wordt deze nu vaak dynamisch bepaald, waarbij de rol van IT strategisch is geworden door de snelheid van ontwikkelingen van IT. Waarbij medewerkers worden ingezet in zelforganiserende teams met de inzet van vaste en flexibele resources met hun eigen dynamiek en informatiebehoefte.
Kernwaarden

Transparantie: inzicht verschaffen om efficiëntie en effectiviteit te vergroten.

Verbinden: door elementen te verbinden worden ze in context geplaatst, waardoor ze meer betekenis en nut krijgen en daarbij worden afhankelijkheden en risico’s zichtbaar.

Synergie: met de blauwdruk van de organisatie, het in samenhang brengen van elementen en het integreren van kennis kan synergie ontstaan.

Door

Eigenaar

Contact