Door wie

De afgelopen 25 jaar heb ik bij veel mooie bedrijven gewerkt en leuke opleidingen gevolgd. De laatste jaren wordt er veel aandacht besteed aan kennisoverdracht, terwijl ik de communicatieproblemen zie toenemen.

Nieuwe ontwikkelingen worden vaak met kennisoverdrachtsessies gedeeld. Maar als deze niet aansluiten op ieders persoonlijke ervaring, dan kan deze informatie niet getransformeerd worden tot kennis. Medewerkers kunnen nieuwe ontwikkelingen dan ervaren als complex.

Verbinden en samenhang creëren is een tweede natuur voor mij geworden. Daarnaast geloof ik in kennisintegratie waarbij je vanuit verschillende perspectieven kennis integreert en expertises combineert. Hierbij ligt de nadruk op het elkaar begrijpen, in plaats van kennis overdragen. Ik dacht, daar moet ik toch meer mee kunnen?

Uiteindelijk heb ik een eigen best practice gemaakt om samenhang op een toegankelijke manier inzichtelijk te maken. Zodat duidelijk wordt wat er nodig is voor de organisatie om grip te krijgen op de bewaking en voortgang van de gekozen koers.

Door mijn vaardigheid, de kracht van verbinden en synergie creëren, kan ik maximaal waarde toevoegen aan organisaties en haar medewerkers.

Expertise

Mijn expertise is complexiteit structureren, analyseren en ordenen om inzichtelijk te maken hoe componenten met elkaar verbonden zijn en hoe ermee omgegaan kan worden. Door de verbinding te leggen tussen visie en strategie naar logische modellen, bedrijfsprocessen en IT wordt het voor individuen en teams expliciet inzichtelijk wat er nodig is voor de organisatie als geheel.

 

 

Context Verbindt

Eigenaar

Contact