Bibliotheek

Introductie Context Verbindt

Voor wie

Eenduidig beeld

Begrip, informatie en kennis

Productpropositie

Slagvaardige organisatie

Wendbare organisatie

Informatievoorziening

Ontwikkelingen waar je blij van wordt ….. of toch niet

Innovaties

Transparantie voor een betere bestuurbaarheid, verbeterde samenwerking en kostenbesparing

Context verbindt biedt een conceptueel overzicht om lineaire vraagstukken te verbinden en te versterken, zodat de organisatie als één geheel kan opereren

Een conceptueel overzicht om samenhang te creëren, alignment te krijgen in strategie, businessdoelen en architectuur of als voorbereiding op een transformatie

Een conceptueel overzicht om aan te geven wat er op logisch niveau moet gebeuren. Waarmee experts zich volledig kunnen richten op hoe zij het het beste kunnen inrichten

Oplossingen in de context van de organisatie met als structuur de visie en als doel de strategie

Een organisatie driehoek van visie/strategie, business en IT. Verbonden van logisch naar functioneel en technisch, zodat deze strategisch, tactisch en operationeel optimaal ingericht kan worden.

Diversiteit zorgt voor succesvolle innovatieve organisaties met kritische medewerkers.

Volop wordt er geëxperimenteerd met zelforganiserende teams en agile werken, maar wat is effectiviteit? Hoe meet je de stabiliteit en levensvatbaarheid van je organisatie?

Ik zie de ervaring, maar wie ben jij