Voor wie

 

Voor organisaties die grip willen krijgen op de voortgang en de bewaking van de gekozen koers.

Je hebt een duidelijke visie en een strategie voor ogen, maar hoe kunnen experts zich volledig focussen op de optimale inrichting op strategisch, tactisch en operationeel niveau?

De afgelopen jaren heb ik met veel collega’s gewerkt die het moeilijk vonden de bedrijfsdoelstellingen te doorgronden of de consequenties en implicaties volledig te overzien.

Uit een onderzoek van Protime (2017) blijkt dat meer dan een kwart (28%) van de medewerkers geen idee heeft wat de bedrijfsdoelstellingen van hun organisatie zijn.

Iedere afdeling, elk team en elke persoon heeft een of meerdere specialisaties. Als deze niet optimaal met elkaar verbonden zijn, gaat het ten koste van de prestaties van de organisatie als geheel. Symptomen van gebrek aan samenhang zijn onder andere:

  • Problemen die te complex lijken om op te lossen
  • Problemen worden geïsoleerd opgelost
  • Informatie ontbreekt over impact en afhankelijkheden
  • Onbeheersbare risico’s

Consequenties zijn onder andere:

  • Oplossingen dragen niet bij aan organisatiedoelen
  • Ontbrekende stuurinformatie om de koers te bewaken
  • Teams die niet over de juiste informatie kunnen beschikken of rapportages die elkaar tegenspreken
  • Projecten met een lange time-to-market of projecten die niet brengen wat voorgespiegeld was

Organisaties die Operational Excellence nastreven: betrouwbaar en op het juiste moment de juiste producten en diensten willen leveren om zo de juiste klantwaarde te realiseren, tegen de laagst mogelijke kosten.

Of het nu gaat om de branche informatie en communicatie, zakelijke dienstverlening, onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg, bouwnijverheid of vervoer en opslag.

Context Verbindt kan helpen de structuur zichtbaar te maken om de visie te ondersteunen en wat je nodig hebt om de strategie te realiseren.

Overzicht

Wat

Hoe