Overzicht

Stop met verspillen

Ben je er klaar mee dat projecten steeds groter en duurder worden of problemen zich verplaatsen en groeien of problemen die in details lijken te verzanden?  Dan ben je aan het juiste adres.

Door gebrek aan samenhang gaat veel tijd en geld verloren aan symptoombestrijding.  Je ziet vaak dat IT wordt ingezet om de problemen op te lossen. Lijkt makkelijker, maar lost het werkelijke probleem niet op. Het zorgt eerder voor meer problemen, veel geld, veel tijd en is demotiverend voor medewerkers.

Met een conceptueel overzicht kan je laten zien waar de organisatie naar toe wil en wat dat betekent. Zo kunnen details in context worden geplaatst en krijgen details meer betekenis. Hiermee kunnen discussies op het juiste niveau gevoerd worden. Tevens kan je dan zien welke structuur het beste de visie ondersteund en wat er moet gebeuren om de strategie uit te voeren.

Voor wie

De producten van Context Verbindt maken de samenhang op organisatieniveau inzichtelijk. Het toegenomen inzicht helpt organisaties flexibel om te gaan met invloeden van buitenaf en het maximale uit nieuwe ontwikkelingen te halen.

Voor organisaties die hun slagvaardigheid willen behouden en vergroten. <lees verder>
Doel

grip op voortgang en bewaking gekozen koers

Inzicht creëren voor medewerkers, zodat zij het potentieel van de organisatie kunnen waarmaken.
Waarom

Versnellen en vereenvoudigen lijken soms een doel op zich. Er wordt veel geld en energie verspild wat ten koste gaat van de prestaties van medewerkers en daarmee de organisatie.
Hoe

organisatie_slagvaardigheid; organisatie_wendbaarheid; organisatie_synergie

Door inzicht te creëren vanuit verschillende perspectieven en discipline overstijgend, kan iedereen zien wat er nodig is voor de organisatie. Zo kunnen medewerkers zich focussen op de beste oplossing. <lees verder>