Overzicht

Voor wie

Voor iedere organisatie is er één zekerheid. Veranderingen zullen komen. Kansen, bedreigingen en veranderende wet en regelgeving werken van buiten in op de organisatie. Veranderingen kunnen als ongeleide projectielen door de organisatie gaan en verlammend werken. <lees verder>

Wat: verbinden

De trend van de laatste jaren is dat ontwikkelingen meer in kleine stukjes worden gehakt. Maar als de verbindingen tussen de kleine stukjes niet optimaal zijn, zal sommige functionaliteit niet werken of alleen op zichzelf staan. Wat ten koste gaat van de prestaties van de organisatie als geheel. Context Verbindt legt op een begrijpelijke manier de verbinding van visie en strategie naar logische modellen, bedrijfsprocessen en IT. Zo wordt het voor individuen en teams inzichtelijk wat er nodig is voor de organisatie als geheel en komen ontwikkelingen de gehele organisatie ten goede. <lees verder>

Hoe: samenhang

De afgelopen jaren is de IT ondersteuning steeds groter geworden met toenemende complexiteit en specialisaties. Je kunt complexiteit uit de weg gaan of je kunt complexiteit inzichtelijk maken, zodat deze goed ingezet en benut kan worden. Architectuur is nodig om complexiteit te overzien, maar architectuurproducten spreken niet bij iedereen tot de verbeelding. Context Verbindt hanteert daarom een eigen best practice methode. <lees verder>

  • Producten
    Met de juiste informatievoorziening kan de organisatie flexibel omgaan met invloeden van buitenaf en het maximale uit nieuwe ontwikkelingen halen. <lees verder>

Resultaat

De producten van Context Verbindt maken de samenhang op organisatieniveau inzichtelijk. Het toegenomen inzicht helpt organisaties om koers te houden, om te gaan met complexiteit en problemen sneller op te lossen.

Wat doet Context Verbindt anders

Waar de meeste methodieken de organisatie of ontwikkelingen in stukjes hakken, is de kracht van deze best practice methode juist om samenhang te creëren op organisatieniveau. <lees meer>

Nieuwe ontwikkelingen worden vaak met kennisoverdrachtsessies gedeeld, waarbij de informatie niet altijd aansluit bij ieders persoonlijke ervaring. Door gebruik te maken van kennisintegratie kunnen medewerkers de informatie makkelijker transformeren tot kennis.

Waar enterprise architectuur of informatiemanagement met name op technisch of abstract niveau wordt gebruikt, maakt deze best practice gebruik van een logisch niveau, wat bij meer medewerkers tot de verbeelding spreekt.