Context Verbindt

Context Verbindt helpt de effectiviteit en levensvatbaarheid van organisaties te vergroten om zo maximaal te kunnen profiteren van wat een organisatie te bieden heeft met zo min mogelijk verspillingen.

Visie
Organisaties die gezond zijn, zijn zowel stabiel als wendbaar. Zij kunnen middelen, tijd, energie en talenten optimaal inzetten. Daardoor kunnen zij een maximale bijdragen leveren aan de maatschappij.
Missie
Bewustwording creëren dat wendbaarheid en levensvatbaarheid vraagt om eenheid van de organisatie. Alle onderdelen van de organisatie zijn van gelijk belang.
Ambities
Organisaties helpen de wendbaarheid en stabiliteit te behouden.
Doel
Betrouwbare organisaties die een maximale bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij door verantwoord ondernemen.
Waarom
Inzichten kunnen verspillingen voorkomen en daardoor resources optimaal benutten.
Urgentie
Door de snelheid van ontwikkelingen is de strategie dynamisch geworden. Terwijl veel organisaties nog een hiërarchische structuur hebben uit de tijd dat de strategie jaarlijks werd bijgeschaafd. Is het nu van essentieel belang om met dynamiek om te kunnen gaan.
Kernwaarden
Transparantie: inzicht verschaffen om efficiëntie en effectiviteit te vergroten en zo het zelflerend vermogen van de organisatie te vergroten.

Verbinden: door elementen te verbinden worden ze in context geplaatst, waardoor ze meer betekenis en nut krijgen.

Synergie: met de blauwdruk van de organisatie, het in samenhang brengen van elementen en het integreren van kennis ontstaat synergie.