Producten

De producten van Context Verbindt maken de organisatieketen en de alignment tussen organisatie, business en IT inzichtelijk voor strategische besluitvorming. Met de gewenste inrichting kan iedere discipline zien wat er nodig is voor de organisatie als geheel om synergie te verkrijgen. Zo kan het maximale uit nieuwe ontwikkelingen wordt gehaald.

Strategiesessie – gratis

Met de strategiesessie wordt in kaart gebracht wat de wensen en de ontwikkelingen zijn. Vanuit de strategiesessie zal een advies opgesteld worden hoe de wensen gerealiseerd kunnen worden.

Quick scan

Met de quick scan worden de wensen, de huidige situatie, de gewenste situatie en de ontwikkelpunten globaal geïnventariseerd. Vanuit de quick scan zal een rapport opgesteld worden met de inventarisatie, analyse ontwikkelgebieden en advies.

Assessment organisatieketen

Inhoud: scan organisatieketen en ontwikkelpunten

Met het product Assessment wordt de organisatieketen in kaart gebracht. Waar de organisatie naar toe wil, wat de gewenste situatie is en hoe de huidige inrichting eruit ziet. Wat zijn de ontwikkelpunten en met welke stappen kunnen deze de organisatieketen ondersteunen.

De Assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

 • inventarisatie organisatie karakteristieken
 • inventarisatie belanghebbenden
 • analyse ontwikkelgebieden
 • inventarisatie verbeterpunten

Resultaat: rapport business information planning

Het rapport laat de inrichting zien van de organisatie en adresseert ontwikkelpunten voor het kiezen van een veranderstrategie.

Onderzoek alignment

Inhoud: scan relaties en afhankelijkheden

Met de resultaten van de Assessment kan het onderzoek naar Alignment gestart worden, waarbij de relaties tussen organisatiedoelen, businessdoelen en architectuur zichtbaar worden gemaakt. Hierbij worden afhankelijkheden en voorwaarden getoond. Het overzicht maakt de mogelijkheden op logisch niveau zichtbaar en daarmee de strategische impact en mogelijke veranderstrategie.

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • analyse assessment (vorig product)
 • inventarisatie business doelen en innovaties
 • inventarisatie architectuur componenten en innovaties
 • analyse relaties en afhankelijkheden

Resultaat: rapport aanbevelingen veranderstrategie

Het rapport laat samenhang en afhankelijkheden zien van organisatiedoelen, business units en IT voor  prioriteitstelling.

Benodigde inrichting

Inhoud: multidisciplinaire modellen

Met het Alignment overzicht kan de benodigde inrichting voor de organisatie inzichtelijk gemaakt worden in de vorm van multidisciplinaire modellen als platform voor synergie en om details en complexiteit in context te plaatsen.

Het maken van de modellen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • analyse onderzoek Alignment (vorig product)
 • inventarisatie perspectieven en disciplines
 • analyse benodigde verbindende modellen
 • inventarisatie per discipline
 • analyse componenten en relaties per model

Resultaat: implementatieadvies per model

Het advies laat de benodigde inrichting zien op logisch niveau voor de optimale ondersteuning van interne en externe partijen.

Diensten

Achtergrond