Transparantie

Transparantie voor een betere bestuurbaarheid, verbeterde samenwerking en kostenbesparing.

 

Context verbindt creëert transparantie, inzicht in denken en doen, door elementen te verbinden en in context te plaatsen krijgen details betekenis en nut.

Het voordeel:

  • Een betere bestuurbaarheid van de keten als geheel en daarmee flexibeler in kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt.
  • Een verbeterde samenwerking, doordat bedrijfsonderdelen een goed beeld hebben van hun bijdragen aan het eindresultaat. Hierdoor kunnen verschillende onderdelen beter op elkaar afgestemd worden en inzicht stimuleert betrokkenheid en motivatie.
  • Kostenbesparend, omdat inzichtelijk wordt welke activiteiten waarde toevoegen of beter kunnen. Of voor het kiezen van een meest geschikte product of dienst.

Door inzichten vanuit verschillende kennisdomeinen te verbinden en vanuit verschillende perspectieven naar ontwikkelingen te kijken, kan er flexibel omgegaan worden met een veranderende samenleving.

Zo heb ik gemerkt dat als te zien is wat de samenhang en afhankelijkheden zijn, bestuurders makkelijker prioriteiten kunnen stellen, medewerkers elkaar veel sneller kunnen vinden om af te stemmen en het eenvoudiger is om de meest geschikte applicatie, tool of service te kiezen. Niet alleen om dat ie er leuk uitziet, maar omdat die de benodigde structuur kan ondersteunen.

Met transparantie de connectie maken naar denken en doen.

Savita Srivastava