Denkstijlen conceptueel en lineair verbinden

Voorheen dacht ik dat capaciteiten, kennis en ervaring bepaalde welke prestaties iemand kan leveren. Maar er is nog iets. Er is zoiets als denkstijlen.

De meeste mensen hebben een lineaire denkstijl. Zij denken van klein naar groot. Zij beginnen met de details en komen vervolgens vandaaruit bij een oplossing.

Conceptueel denkers denken van groot naar klein. Zij denken in beelden, in grote gehelen met veel associaties en verbanden. Zij bekijken complexe vraagstukken vanuit verschillende kanten.

Hoe krachtig is het om die denkstijlen bij elkaar te brengen. De lineair denkers kunnen de details uitwerken binnen de context van het grote geheel. Het grote geheel kan zijn de organisatie met haar strategie en doelstellingen, de benodigde processen, producten, informatie en structuur. Zo wordt zichtbaar welke onderdelen zijn ingericht en wat de ontwikkelpunten zijn met haar verbanden en afhankelijkheden. De lineair denkers kunnen vanuit hun positie de details opbouwen in de context van het grotere geheel.

En nee, niet iedereen kijkt naar het grotere geheel. De meeste medewerkers focussen zich op hun eigen gebied en beïnvloedingssfeer. Maar als je alleen je eigen beïnvloedingssfeer ziet, welk doel dien je dan? De taak, de afdeling of de organisatie?

Een conceptueel overzicht om lineaire stukken te verbinden en te versterken, zodat de organisatie als één geheel kan opereren. Zo kan er een slagvaardige en wendbare organisatie ontstaan.

Wat is jouw denkstijl?

Savita Srivastava