Wendbare organisatie

Ik heb mij altijd met hart en ziel ingezet om organisaties te helpen hun effectiviteit en efficiëntie te verbeteren. Ik heb opleidingen gevolgd als informatiemanagement en enterprise architectuur.

Maar ik miste iets. Hoe kan je zorgen voor een organisatie die wendbaar is én stabiel. Je ziet allerlei ontwikkelingen op het gebied van persoonlijk leiderschap en zelforganiserende teams. Toch hoor ik nog vaak geluiden als “de top weet niet wat er speelt” of “we krijgen geen controle over de operatie”.

Toen kwam ik de fractale organisatie tegen. Velen van ons werken nog steeds in hiërarchische organisaties. Die zijn ontstaan toen de strategie jaarlijks werd bijgeschaafd. Terwijl de strategie inmiddels dynamisch is geworden.

Maar wat we nú nodig hebben is dat de gehele organisatie flexibel kan meebewegen met alle nieuwe ontwikkelingen. Ook een die kan blijven inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Nou, dat kan.

De fractale organisatie is systemisch opgebouwd, zoals de natuur. Het begint bij de operatie, die de primaire activiteiten uitvoert. Deze primaire activiteiten worden gecoördineerd om goed te kunnen samenwerken. Iedere operatie heeft besturing nodig om de verschillende onderdelen stabiel te houden. Om mee te kunnen bewegen met je omgeving dien je je te ontwikkelen. En wat niet vergeten moet worden is de Balans tussen Besturing en Ontwikkeling om stabiel en levensvatbaar te blijven. Anders vlieg je alsnog uit de bocht.

En voila een gezonde wendbare organisatie die zicht continue ontwikkelt, stabiel is én blijft. En dat op elk niveau van je organisatie.

Weet jij wat er speelt in jouw organisatie? Kan jij medewerkers maximale autonomie geven? Is jouw organisatie stabiel én wendbaar?

Savita Srivastava