Controle en de operatie

Controle is als een hand met zand. Hoe harder je knijpt, hoe meer zand je tussen je vingers door verliest. Als je je hand rustig openhoudt, blijft het zand liggen.

Wil jij controle over de operatie of grip op de resultaten?

Stel, je werkt in een organisatie met bevlogen professionals die hart hebben voor de zaak. Zij staan voor hun vak en willen hun klanten zo goed mogelijk helpen.

De maatschappij is grillig. Wij moeten aan verplichtingen voldoen en regels volgen. Het is een uitdaging om kwaliteit en productiviteit hoog te houden.

Om controle te krijgen over de operatie worden vaak duidelijke richtlijnen en restricties gegeven voor een zo goed mogelijk resultaat. De operatie werkt hard om de klanten te bedienen en komen restricties tegen, die vaak veel tijd kosten en de nodige irritatie geven. Zij zullen zich door de restricties heen worstelen tot de frustratie te hoog wordt. Dan zal er een alternatief gevonden worden om hun klanten toch te kunnen bedienen. Het resultaat? Minimale informatie over de resultaten.

Hoe kan het anders. Om grip te krijgen op de resultaten kunnen faciliterende processen en middelen gegeven worden, zodat de operatie maximaal ondersteund wordt. De operatie werkt hard om de klanten te bedienen en worden daarin ondersteund. Het resultaat? Maximale informatie over de resultaten.

Een dirigerend proces, werkt autonomie verlagend en hinderend en geeft minder stuurinformatie.

Faciliterende processen werken ondersteunend en geven maximale terugkoppeling met meer accurate stuurinformatie.

Hoeveel stuurinformatie krijgen jullie uit de processen? En hoe betrouwbaar is die?

Savita Srivastava