Diversiteit

De meeste mensen trekken dezelfde “soort” mensen aan. Makkelijk in de communicatie en er is sneller een “klik”. Maar is dat wel zo handig?

Alle mogelijke verschillen tussen mensen onderling bepalen de diversiteit. Soms zijn deze verschillen zichtbaar, zoals leeftijd, geslacht of huidskleur. Soms minder duidelijk zoals, geloofsovertuiging, competenties of persoonlijke voorkeuren, zoals leerstijl.

Soms zijn verschillen belangrijk, bijvoorbeeld om iemand tot zijn recht te laten komen of om een groep te versterker.

Waarom diversiteit

Zoals Loeka Oostra schreef in MT. Waarom diversiteit binnen bedrijven nodig is.

Het binnenhalen van mensen van verschillende geslachten en nationaliteiten kan een opsteker betekenen voor het intellect van een bedrijf. Het laat mensen over hun vooroordelen stappen en nagaan waar deze op gebaseerd zijn. Dit zal de organisatie succesvoller maken, wat de doelen ook zijn.

Uit onderzoek bleek bijvoorbeeld dat teams met meer vrouwen meer radicale vernieuwing wisten teweeg te brengen dan teams waar mannen de meerderheid vormden. En bedrijven die culturele diversiteit binnen hun top kennen, ontwikkelden meer nieuwe producten dan degene met een homogene top.

Hoe dan om te gaan met diversiteit

We zijn allemaal anders. We zijn niet allemaal doeners met een lineaire denkstijl, praktisch ingesteld met een onbegrensde motivatie. Iedereen heeft zijn eigen behoefte aan informatie, structuur en verbinding.

Om samenhang in een organisatie te krijgen, dien je zaken vanuit verschillende perspectieven, discipline overstijgend te laten zien. Met een conceptueel overzicht op organisatie niveau, kan je inzicht creëren in wat er nodig is voor de organisatie om die samenhang te krijgen. Zo kunnen individuen en teams zich volledig richten op de beste oplossing, product of inrichting.

Savita Srivastava